ДКР у сфері розвитку місцевої демократії
м.Рівне

1. Впровадження та інституалізація дієвих механізмів взаємодії влади та громадськості

Короткий опис цілі: практика громадської участі в різних регіонах України є різною залежно від активності громадянського суспільства та політичної зрілості органів місцевого самоврядування. Представлені дієві механізми взаємодії влади та громадськості дозволять більшості активних громадян в усіх регіонах України долучитися до процесу ухвалення рішень на різних етапах і рівнях участі, що допоможе забезпечити покращення якості життя громадян і розвиток громад.
Результат: у систему управління громади інтегровано підходи, які забезпечують громадську участь у процесі ухвалення рішень органами місцевого самоврядування, посилено взаємодію громадськості з органами місцевого самоврядування, зменшено віддаленість громадськості від політичних і суспільних процесів.
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради.

створити спеціалізовані галузеві (міжгалузеві) громадські ради при місцевих органах влади. Розробити та затвердити Положення про дорадчі органи при виконавчих органах;

Зроблено: Створюється молодіжна рада при Рівненській міській раді

впровадити практику проведення колегій місцевих громадських рад з метою координації спільних дій і консолідованого делегування представників громадськості для участі в засіданнях сесій місцевої ради, виконавчого комітету відповідної ради, апаратних нарадах;

впровадити механізм публічних консультацій шляхом залучення представників громадськості та інститутів громадянського суспільства з окремих сфер і галузей для формування місцевих політик і вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють їхню діяльність. Розробити та затвердити Положення про публічні консультації;

Зроблено: Прийнято Положення "Про публічні консультації в Рівному" у 2019 році та проведено перші консультації

впровадити механізми залучення громадян до участі в бюджетному процесі;

Зроблено: Передбачається в положені "Про публічні консультації в Рівному"

запровадити інструмент громадського бюджету; створити координаційну раду з впровадження та функціонування громадського бюджету за участі представників громадськості. Розробити та ухвалити положення про Громадський бюджет у галузевих напрямках функціонування громади;

Зроблено: Громадський бюджет функціонує у Рівному з 2016 року

розробити та ухвалити положення про конкурс проєктів у молодіжній, культурній, освітній і соціальній сферах;

Зроблено: Прийнято положення "Про конкурс молодіжних проектів"

розробити та затвердити Положення про порядок подання електронних петицій і їх розгляд органами місцевого самоврядування;

Зроблено: Положення "Про порядок подання та розгляду електронних петицій" затверджено Рівненською міською радою у 2016 року

розробити та затвердити Положення про місцеві ініціативи;

Зроблено: Підготовлені пропозиції внесення змін щодо місцевих ініціатив у статуті Рівненської територіальної громади

розробити та затвердити Положення про громадські слухання;

Зроблено: Підготовлені пропозиції внесення змін щодо громадських слухань у статуті Рівненської територіальної громади

забезпечити участь громадськості в конкурсних комісіях і публічному звітуванні посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розробити та затвердити Положення про публічне звітування та оцінювання посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Зроблено: Дана норма не актуальна, адже це визначає законодавство України

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

2. Посилення громадянських компетенцій та здатності громадськості брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси ухвалення рішень на місцевому рівні

Короткий опис цілі: попри різноманіття механізмів участі громадськості в місцевому управлінні, відсутні відповідні громадянські компетенції для їх застосування, існує недовіра та апатія громадян у питаннях громадської участі. Важливою складовою ефективної місцевої демократії є створення сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетенцій активного та відповідального громадянина з високим почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, готовністю до виконання громадянських обов’язків. 
Результат: підвищено громадянську свідомість, поінформовано про дієві механізми взаємодії влади та громадянського суспільства, посилено громадянські компетенції щодо участі в процесі ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради. 

розробити та затвердити Концепцію розвитку громадянських компетенцій, що включатиме детальний план активностей, інформаційну кампанію про дієві механізми взаємодії влади та громадськості й просвітницькі заходи для підвищення громадянської компетентності, усвідомленості та залученості до процесів ухвалення рішень;

Зроблено: Триває процес реорганізації структури Рівненської міської ради та створення в її системі підрозділу, що відповідатиме за розвиток партисипації та проведення просвіти серед посадовців та мешканців

розробити та затвердити Програму громадянської освіти в місцевих навчальних та освітніх закладах;

розробити та затвердити Проєкт освітніх програм з громадянської освіти у межах підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

провести навчання для посадовців різного рівня та сфер діяльності, місцевих депутатів і членів виконавчого комітету з ефективної комунікації з громадськістю та представити найкращі практики взаємодії.

Зроблено: Триває процес реорганізації структури Рівненської міської ради та створення в її системі підрозділу, що відповідатиме за розвиток партисипації та проведення просвіти серед посадовців та мешканців.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

3. Впровадження е-врядування та е-демократії на місцевому рівні

Короткий опис цілі: е-врядування та е-демократія – актуальний вектор розвитку місцевих громад. Сучасні інформаційні технології підвищують ефективність влади, демонструють її готовність до діалогу з громадськістю, сприяють прозорості та відкритості, підвищують ефективність надання суспільних послуг для громадян, розширюють можливості електронної участі, що дозволяє посилити спроможність громадськості ефективно долучатися до процесу ухвалення рішень на місцях.
Результат: впроваджено е-врядування на місцевому рівні, забезпечено доступність, відкритість, прозорість і посилено інтегрованість громадськості в процес ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради. 

розробити та затвердити Стратегію розвитку e-демократії на місцевому рівні;

Зроблено: Триває робота на програмою цифрової трансформації у Рівненській територіальній громаді, що визначатиме завдання і у напрямку розвитку е-демократії

розробити та затвердити план заходів згідно з Концепцією розвитку електронної демократії в Україні;

Зроблено: Триває робота на програмою цифрової трансформації у Рівненській територіальній громаді, що визначатиме завдання і у напрямку розвитку е-демократії

розробити та затвердити Програму подолання проблем розвитку електронного урядування на місцевому рівні;

Зроблено: Триває процес реорганізації структури Рівненської міської ради та створення в її системі підрозділу, що відповідатиме за цифрову трансформацію одним з завдань якого буде сприяти подоланню проблем розвитку е-урядування

розробити технічні рішення та пакет проєктів місцевих нормативно-правових актів для забезпечення виконання норм Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронної петиції;

Зроблено: Електронні петиції та відповідний сервіс в Рівному діють з 2016 року

забезпечити можливість імплементації таких інструментів е-демократії, як е-медіація, е-довкілля, е-вибори, е-ініціативи, е-голосування, е-консультації, е-петиції, е-опитування тощо, та інших механізмів електронної участі;

Зроблено: Триває процес реорганізації структури Рівненської міської ради та створення в її системі підрозділу, що відповідатиме за цифрову трансформацію одним з завдань якого буде забезпечити можливість імплементації різних сервісів

сформувати середовище для підвищення результативності використання інструментів е-демократії на місцевому рівні за допомогою розпорядження відповідного органу місцевого самоврядування;

Зроблено: Триває процес реорганізації структури Рівненської міської ради та створення в її системі підрозділу, що відповідатиме за цифрову трансформацію одним з завдань якого буде формування спільноти та просвіта мешканців щодо використання електронних інструментів

розробити профільні тематичні інтерактивні інструменти громадянської участі;

Зроблено: Вже використовується електронні сервіси Громадського бюджету, електронних петицій та в процесі обрання щодо публічних консультацій

забезпечити відкритість використання публічних коштів, зокрема впровадження єдиного вебпорталу використання публічних коштів, інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»;

поступово усунути перешкоди до доступу громадян до е-демократії, зокрема доступу до Інтернету, опанування навичок е-участі, формування мотивації до е-активності;

Зроблено: Триває процес реорганізації структури Рівненської міської ради та створення в її системі підрозділу, що відповідатиме за цифрову трансформацію одним з завдань якого буде усунення вищезгаданих перешкод

забезпечити активне постачання комплексної, збалансованої, об’єктивної інформації, яка дозволяє чітко зрозуміти суть публічних проблем, альтернатив, можливостей, рішень у політиці, через єдиний портал електронної участі;

розробити онлайн-курси з електронної громадянської освіти й розмістити їх на офіційному сайті місцевої ради.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Інші міста

Дорожні карти