ДКР у сфері розвитку місцевої демократії
м.Миколаїв

У місцевих громадах Миколаївській області налагоджено взаємодію місцевих громадських груп з органами місцевого самоуправліннями по формуванню дієвих механізмів прозорості, підзвітності та ефективності у взаємодії влади та громадськості.

1. Впровадження та інституалізація дієвих механізмів взаємодії влади та громадськості

Короткий опис цілі: практика громадської участі в різних регіонах України є різною залежно від активності громадянського суспільства та політичної зрілості органів місцевого самоврядування. Представлені дієві механізми взаємодії влади та громадськості дозволять більшості активних громадян в усіх регіонах України долучитися до процесу ухвалення рішень на різних етапах і рівнях участі, що допоможе забезпечити покращення якості життя громадян і розвиток громад.
Результат: у систему управління громади інтегровано підходи, які забезпечують громадську участь у процесі ухвалення рішень органами місцевого самоврядування, посилено взаємодію громадськості з органами місцевого самоврядування, зменшено віддаленість громадськості від політичних і суспільних процесів.
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради.

створити спеціалізовані галузеві (міжгалузеві) громадські ради при місцевих органах влади. Розробити та затвердити Положення про дорадчі органи при виконавчих органах;

Зроблено: При органах місцевого самоврядування в м. Миколаєві на даний час функціонує Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради (ЕГР), утворена у 2010 році. Протягом своєї діяльності ЕГР надала значну кількість рекомендацій та експертних оцінок до органів місцевого самоврядування м. Миколаєва з актуальних питань розвитку міста. Відповідним розпорядженням Миколаївського міського голови в лютому 2015 року було також створено Громадсько-політичну раду при Миколаївському міському голові. Після прийняття рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради» з’явилася додаткова можливість створення консультативно-дорадчих органів (галузевих громадських рад) при виконавчих органах Миколаївської міської ради. На даний час створено чотири таких ради, які діють у співробітництві з ЕГР: Громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, а також Громадська рада ринку нерухомості м. Миколаєва, Громадська рада при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Громадська рада з питань освіти дорослих. На початку 2021 року відбувся черговий перезапуск Експертно-громадської ради, до нового складу ради було обрано 25 представників інститутів громадянського суспільства м. Миколаєва.

впровадити практику проведення колегій місцевих громадських рад з метою координації спільних дій і консолідованого делегування представників громадськості для участі в засіданнях сесій місцевої ради, виконавчого комітету відповідної ради, апаратних нарадах;

Зроблено: Для координації діяльності та взаємодії громадських рад міста Миколаєва регулярно збирається Колегія громадських рад. Функціонування Колегії передбачено відповідним положенням «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради», починаючи з 2016 року.

впровадити механізм публічних консультацій шляхом залучення представників громадськості та інститутів громадянського суспільства з окремих сфер і галузей для формування місцевих політик і вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють їхню діяльність. Розробити та затвердити Положення про публічні консультації;

Зроблено: Розробка Положення про публічні консультації в м. Миколаєві включено до плану роботи Експертно-громадської ради та Коаліції МРПР на 2021 рік.

впровадити механізми залучення громадян до участі в бюджетному процесі;

Зроблено: У місцевих громадах Миколаївській області налагоджено взаємодію місцевих громадських груп з органами місцевого самоуправліннями по формуванню дієвих механізмів прозорості, підзвітності та ефективності місцевих бюджетів в сферах: місцеві дороги; енергозбереження; освіта, в тому числі капітальне будівництво і ремонт його об'єктів; благоустрій, в тому числі боротьба зі стихійними звалищами в м.Миколаєві.

запровадити інструмент громадського бюджету; створити координаційну раду з впровадження та функціонування громадського бюджету за участі представників громадськості. Розробити та ухвалити положення про Громадський бюджет у галузевих напрямках функціонування громади;

Зроблено: Рішенням Миколаївської міської ради № 24/8 від 13 вересня 2017 з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету м. Миколаєва та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, затверджено Положення про Громадський бюджет. Розпорядженням Миколаївського міського голови № 372р від 04 грудня 2017 утворено Координаційну раду з питань Громадського бюджету м. Миколаєва. Розпорядженням Миколаївського міського голови № 42р від 26 лютого 2021 внесено зміни до розпорядження "Про утворення Координаційної радиз питань Громадського бюджету м .Миколаєва" (зі змінами та доповненнями). Постійними членами Координаційної ради з питань Громадського бюджету та Експертної групи є делеговані рішеннями Експертно-громадської ради представники інституцій громадянського суспільства.

розробити та ухвалити положення про конкурс проєктів у молодіжній, культурній, освітній і соціальній сферах;

Зроблено: Рішенням Миколаївської міської ради № 199 від 2014-02-28 затверджено Положення про проведення в м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету. У Миколаєві також ініціювали внесення до «Громадського бюджету» механізму фінансової підтримки молодіжних громадських ініціатив. Рішенням виконкому № 263 від 11.03.20 міськвиконкому запропоновано міськраді ввести номінації Шкільні проекти.

розробити та затвердити Положення про порядок подання електронних петицій і їх розгляд органами місцевого самоврядування;

Зроблено: Рішенням Миколаївської міської ради № 2/7 від 28 січня 2016 з метою розширення можливостей реалізації прав громадян на вирішення питань місцевого самоврядування в місті Миколаєві, керуючись ст.23-1 Закону України "Про звернення громадян", ст.25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" затверджено Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій.

розробити та затвердити Положення про місцеві ініціативи;

Зроблено: Статутом територіальної громади міста Миколаєва закріплено право жителів міста ініціювати будь-які питання, що відносяться до відання місцевого самоврядування (Стаття 9.6. Місцеві громадські ініціативи. Коаліцією МРПР та Ексепертно-громадською радою розроблено проєкт Положення про місцеві ініціативи. Проєкт Положення розглянутий Експертно-громадською радою, триває відпрацювання зауважень.

розробити та затвердити Положення про громадські слухання;

Зроблено: Рішенням Миколаївської міської ради № 2/8 від 28 січня 2016 затверджено Положення про громадські слухання в місті Миколаєві. Проєкт Положення розроблено Експертно-громадською радою у 2016 році.

забезпечити участь громадськості в конкурсних комісіях і публічному звітуванні посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розробити та затвердити Положення про публічне звітування та оцінювання посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Зроблено: Розроблено проект доручення міського голови щодо забезпечення участі громадськості в конкурсних комісіях і публічному звітуванні посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Проект доручення передано міському голові в рамках публичної зустрічі з регіональною коаліцією МРПР.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

2. Посилення громадянських компетенцій та здатності громадськості брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси ухвалення рішень на місцевому рівні

Короткий опис цілі: попри різноманіття механізмів участі громадськості в місцевому управлінні, відсутні відповідні громадянські компетенції для їх застосування, існує недовіра та апатія громадян у питаннях громадської участі. Важливою складовою ефективної місцевої демократії є створення сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетенцій активного та відповідального громадянина з високим почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, готовністю до виконання громадянських обов’язків. 
Результат: підвищено громадянську свідомість, поінформовано про дієві механізми взаємодії влади та громадянського суспільства, посилено громадянські компетенції щодо участі в процесі ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради. 

розробити та затвердити Концепцію розвитку громадянських компетенцій, що включатиме детальний план активностей, інформаційну кампанію про дієві механізми взаємодії влади та громадськості й просвітницькі заходи для підвищення громадянської компетентності, усвідомленості та залученості до процесів ухвалення рішень;

розробити та затвердити Програму громадянської освіти в місцевих навчальних та освітніх закладах;

розробити та затвердити Проєкт освітніх програм з громадянської освіти у межах підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

провести навчання для посадовців різного рівня та сфер діяльності, місцевих депутатів і членів виконавчого комітету з ефективної комунікації з громадськістю та представити найкращі практики взаємодії.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

3. Впровадження е-врядування та е-демократії на місцевому рівні

Короткий опис цілі: е-врядування та е-демократія – актуальний вектор розвитку місцевих громад. Сучасні інформаційні технології підвищують ефективність влади, демонструють її готовність до діалогу з громадськістю, сприяють прозорості та відкритості, підвищують ефективність надання суспільних послуг для громадян, розширюють можливості електронної участі, що дозволяє посилити спроможність громадськості ефективно долучатися до процесу ухвалення рішень на місцях.
Результат: впроваджено е-врядування на місцевому рівні, забезпечено доступність, відкритість, прозорість і посилено інтегрованість громадськості в процес ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради. 

розробити та затвердити Стратегію розвитку e-демократії на місцевому рівні;

розробити та затвердити план заходів згідно з Концепцією розвитку електронної демократії в Україні;

розробити та затвердити Програму подолання проблем розвитку електронного урядування на місцевому рівні;

розробити технічні рішення та пакет проєктів місцевих нормативно-правових актів для забезпечення виконання норм Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронної петиції;

Зроблено: Рішенням Миколаївської міської ради № 2/7 від 28 січня 2016 з метою розширення можливостей реалізації прав громадян на вирішення питань місцевого самоврядування в місті Миколаєві, керуючись ст.23-1 Закону України «Про звернення громадян», ст.25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджено Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій. Розроблене та впроваджене технічне рішення для подання громадянами електронних петицій.

забезпечити можливість імплементації таких інструментів е-демократії, як е-медіація, е-довкілля, е-вибори, е-ініціативи, е-голосування, е-консультації, е-петиції, е-опитування тощо, та інших механізмів електронної участі;

Зроблено: Впроваджене технічне рішення для подання громадянами електронних петицій

сформувати середовище для підвищення результативності використання інструментів е-демократії на місцевому рівні за допомогою розпорядження відповідного органу місцевого самоврядування;

розробити профільні тематичні інтерактивні інструменти громадянської участі;

забезпечити відкритість використання публічних коштів, зокрема впровадження єдиного вебпорталу використання публічних коштів, інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»;

поступово усунути перешкоди до доступу громадян до е-демократії, зокрема доступу до Інтернету, опанування навичок е-участі, формування мотивації до е-активності;

забезпечити активне постачання комплексної, збалансованої, об’єктивної інформації, яка дозволяє чітко зрозуміти суть публічних проблем, альтернатив, можливостей, рішень у політиці, через єдиний портал електронної участі;

розробити онлайн-курси з електронної громадянської освіти й розмістити їх на офіційному сайті місцевої ради.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Інші міста

Дорожні карти