ДКР у сфері розвитку місцевої демократії

Громадська участь – один з демократичних принципів відкритості, прозорості та партисипативності під час ухвалення владних рішень. Закон України «Про місцеве самоврядування» передбачає право громадськості брати участь у процесі ухвалення рішень на місцевому рівні. Повнота використання механізмів участі дозволяє забезпечити якість ухвалення управлінських рішень, врахування інтересів широкої громадськості, ефективну участь у розв’язанні проблем місцевого значення та визначенні векторів місцевого розвитку. Напрацьовані спільні підходи до забезпечення громадської участі в різних регіонах України, найкращі практики місцевої демократії та адвокація реформ на місцевому рівні дозволять посилити спроможність громадськості ефективно долучатися до процесу ухвалення рішень на місцях.

1. Впровадження та інституалізація дієвих механізмів взаємодії влади та громадськості (40%)

Короткий опис цілі: практика громадської участі в різних регіонах України є різною залежно від активності громадянського суспільства та політичної зрілості органів місцевого самоврядування. Представлені дієві механізми взаємодії влади та громадськості дозволять більшості активних громадян в усіх регіонах України долучитися до процесу ухвалення рішень на різних етапах і рівнях участі, що допоможе забезпечити покращення якості життя громадян і розвиток громад.
Результат: у систему управління громади інтегровано підходи, які забезпечують громадську участь у процесі ухвалення рішень органами місцевого самоврядування, посилено взаємодію громадськості з органами місцевого самоврядування, зменшено віддаленість громадськості від політичних і суспільних процесів.
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради.

створити спеціалізовані галузеві (міжгалузеві) громадські ради при місцевих органах влади. Розробити та затвердити Положення про дорадчі органи при виконавчих органах;

впровадити практику проведення колегій місцевих громадських рад з метою координації спільних дій і консолідованого делегування представників громадськості для участі в засіданнях сесій місцевої ради, виконавчого комітету відповідної ради, апаратних нарадах;

впровадити механізм публічних консультацій шляхом залучення представників громадськості та інститутів громадянського суспільства з окремих сфер і галузей для формування місцевих політик і вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють їхню діяльність. Розробити та затвердити Положення про публічні консультації;

впровадити механізми залучення громадян до участі в бюджетному процесі;

запровадити інструмент громадського бюджету; створити координаційну раду з впровадження та функціонування громадського бюджету за участі представників громадськості. Розробити та ухвалити положення про Громадський бюджет у галузевих напрямках функціонування громади;

розробити та ухвалити положення про конкурс проєктів у молодіжній, культурній, освітній і соціальній сферах;

розробити та затвердити Положення про порядок подання електронних петицій і їх розгляд органами місцевого самоврядування;

розробити та затвердити Положення про місцеві ініціативи;

розробити та затвердити Положення про громадські слухання;

забезпечити участь громадськості в конкурсних комісіях і публічному звітуванні посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розробити та затвердити Положення про публічне звітування та оцінювання посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

2. Посилення громадянських компетенцій та здатності громадськості брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси ухвалення рішень на місцевому рівні (20%)

Короткий опис цілі: попри різноманіття механізмів участі громадськості в місцевому управлінні, відсутні відповідні громадянські компетенції для їх застосування, існує недовіра та апатія громадян у питаннях громадської участі. Важливою складовою ефективної місцевої демократії є створення сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетенцій активного та відповідального громадянина з високим почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, готовністю до виконання громадянських обов’язків. 
Результат: підвищено громадянську свідомість, поінформовано про дієві механізми взаємодії влади та громадянського суспільства, посилено громадянські компетенції щодо участі в процесі ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради. 

розробити та затвердити Концепцію розвитку громадянських компетенцій, що включатиме детальний план активностей, інформаційну кампанію про дієві механізми взаємодії влади та громадськості й просвітницькі заходи для підвищення громадянської компетентності, усвідомленості та залученості до процесів ухвалення рішень;

розробити та затвердити Програму громадянської освіти в місцевих навчальних та освітніх закладах;

розробити та затвердити Проєкт освітніх програм з громадянської освіти у межах підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

провести навчання для посадовців різного рівня та сфер діяльності, місцевих депутатів і членів виконавчого комітету з ефективної комунікації з громадськістю та представити найкращі практики взаємодії.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

3. Впровадження е-врядування та е-демократії на місцевому рівні (40%)

Короткий опис цілі: е-врядування та е-демократія – актуальний вектор розвитку місцевих громад. Сучасні інформаційні технології підвищують ефективність влади, демонструють її готовність до діалогу з громадськістю, сприяють прозорості та відкритості, підвищують ефективність надання суспільних послуг для громадян, розширюють можливості електронної участі, що дозволяє посилити спроможність громадськості ефективно долучатися до процесу ухвалення рішень на місцях.
Результат: впроваджено е-врядування на місцевому рівні, забезпечено доступність, відкритість, прозорість і посилено інтегрованість громадськості в процес ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Рішення ухвалюють: місцева рада та виконавчий комітет місцевої ради. 

розробити та затвердити Стратегію розвитку e-демократії на місцевому рівні;

розробити та затвердити план заходів згідно з Концепцією розвитку електронної демократії в Україні;

розробити та затвердити Програму подолання проблем розвитку електронного урядування на місцевому рівні;

розробити технічні рішення та пакет проєктів місцевих нормативно-правових актів для забезпечення виконання норм Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронної петиції;

забезпечити можливість імплементації таких інструментів е-демократії, як е-медіація, е-довкілля, е-вибори, е-ініціативи, е-голосування, е-консультації, е-петиції, е-опитування тощо, та інших механізмів електронної участі;

сформувати середовище для підвищення результативності використання інструментів е-демократії на місцевому рівні за допомогою розпорядження відповідного органу місцевого самоврядування;

розробити профільні тематичні інтерактивні інструменти громадянської участі;

забезпечити відкритість використання публічних коштів, зокрема впровадження єдиного вебпорталу використання публічних коштів, інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»;

поступово усунути перешкоди до доступу громадян до е-демократії, зокрема доступу до Інтернету, опанування навичок е-участі, формування мотивації до е-активності;

забезпечити активне постачання комплексної, збалансованої, об’єктивної інформації, яка дозволяє чітко зрозуміти суть публічних проблем, альтернатив, можливостей, рішень у політиці, через єдиний портал електронної участі;

розробити онлайн-курси з електронної громадянської освіти й розмістити їх на офіційному сайті місцевої ради.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Дорожні карти