Правила платформи


Загальна інформація

1. Цими правилами визначається порядок та умови користування Сайтом.

2. Даний документ є чинною версією правил.

3. Правила можуть бути змінені Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Правил вступає в силу з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил. Користувач самостійно несе обов'язок з ознайомлення з новими редакціями Правил.

4. Правила набувають чинності для окремого Користувача з моменту висловлення ним згоди, шляхом прийняття усіх умов Правил при натисканні кнопки "Прийняти Правила". Таким чином Користувач надає згоду сумлінно реалізовувати права, які він отримує у зв’язку з отриманням дозволу на користування сайтом, а також зобов’язується неухильно виконувати обов’язки та дотримуватись передбачених цими Правилами заборон та обмежень. 

5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

6. Фактичне використання сайту Користувачем означає прийняття ним цих Правил, як під час першого, одноразового використання сайту, так і в подальшому. Користувач не можете продовжувати користуватися сайтом, якщо він не погоджується з даними правилами.

7. Для цілей цих правил наступні терміни мають такі значення: 

Сайт 

Являє собою комп’ютерну програму із інтегрованими модулями, за допомогою яких можливо отримати, опублікувати, запропонувати інформацію для оприлюднення. Сайт розташований за посиланням uareforms.org

Користувач Сайту

Будь-яка особа, зацікавлена в отриманні інформації щодо реформ, а також громадському волевиявленні.

Адміністратор 

Особа, яка здійснює технічну підтримку Сайту, надає або забирає доступи до управління модулем для Редакторів.

Адміністративна частина Сайту

Закрита від відвідувачів частина сайту, доступ до якої відбувається через веб-браузер, і яка призначена для користування модулем.

Загальнодоступна частина Сайту

Веб-сторінки Сайту, що мають бути доступні без будь-яких додаткових дій, як то авторизація чи реєстрація.

Редактор

Особа, яка має право редагувати матеріали розділів Сайту.

Авторизований користувач 

Особа, що має доступ до загальнодоступної частини Сайту, а також до інформації, функціоналу та розділів, що відкриваються після авторизації. 

Відвідувач

Будь-яка особа, яка переходить на Сайт для отримання його інформації.


8. Модулі, інтегровані до Сайту, передбачають можливість керування інформацією профілю користувача,  коментування, та надання пропозицій для публікацій. Сайт надає можливість автоматичного доступу до вищевказаних даних та відображає їх на Загальнодоступній частині Сайту.

9. Основними завданнями Сайту є: 

9.1. Інформування Відвідувачів щодо актуальної інформації про стан реформ та ініціативи;

9.2. Агрегація пропозицій представників громадського сектору, бізнесу та влади щодо оцінки та рекомендацій до реформ в Україні

9.3. Отримання підтримки конкретних реформ з боку громадських та бізнесових організацій


10. Сторінки Сайту формуються програмним шляхом на підставі:

 • з даних, збережених у модулі при завантаженні;

 • інформації з бази даних на сервері;

 • з даних, внесених Відвідувачем самостійно. 

11. Кожний Користувач сайту залежно від обсягу прав доступу відноситься до однієї з таких категорій:

 • Адміністратор;

 • Редактор;

 • Авторизований користувач;

 • Відвідувач.


Адміністратор Сайту

12. Доступ до адміністрування сайту повинен здійснюватися з використанням унікального логіна і пароля. 

12.1. Адміністратор Сайту зобов’язаний:

 • надати Авторизованим користувачам та Редактору відповідний обсяг прав щодо управління/редагування даними та/або функціоналом Сайту;

 • забезпечити Відвідувачам вільний доступ до загальнодоступного функціоналу Сайту;

 • додавати Користувачів з правами Редактора;

 • забезпечити конфіденційність, захист та шифрування даних, що збираються або обробляються в ході роботи Сайту;

 • вчасно повідомляти відвідувачів про дефекти у роботі Сайту;

 • вживати заходів для підтримання безперебійного функціонування Сайту.

12.2. Адміністратор сайту має право:

 • у випадку збоїв у роботі Сайту, вносити зміни до матеріалів, розміщених на Сайті;

 • розміщувати на сайті новини, інформацію про реформи та власні аналітичні матеріали;

 • завчасно попередивши користувачів Сайту, встановлювати додатковий функціонал (плата за користування додатковим функціоналом Сайту встановлюється окремо);

 • усувати дефекти в роботі Сайту;

 • надавати Авторизованому користувачу доступ до загальнодоступної частини Сайту, а також до інформації та розділів, що відкриваються після авторизації;

 • додавати користувачів з правами Редактора;

 • заблокувати логін (акаунт) Авторизованого користувача або Редактора у випадку порушення, або обґрунтованої підозри щодо порушення, цих Правил або законодавства України;

 • видаляти коментарі користувачів сайту;

 • управляти та налаштувати функціонал сайту;

 • мати доступ до баз даних, сформованих у процесі роботи;

 • використовувати отриману інформацію для розробки інших продуктів, а також для цілей маркетингу.

12.3. Адміністратор сайту не має права:

 • безпідставно вносити зміни до даних, розміщених на Сайті;

 • розголошувати логін Авторизованого користувача або Редактора.

12.4. Адміністратор сайту на законних підставах користується майновими правами інтелектуальної власності на інтегрований модуль, що був передані Адміністратору власником цих прав, включаючи, але не обмежуючись: 

12.4.1. Право на використання Сайту та інших похідних елементів (кодів, модулів, частин).

12.4.2. Право на дозвіл або заборону використання Сайту іншими особами, що зокрема включає:

 • право на публічне виконання і публічне сповіщення;

 • право на відтворення;

 • право на публічну демонстрацію і публічний показ;

 • право на будь-яке повторне оприлюднення;

 • право на переклад;

 • право на переробку, адаптацію та інші подібні зміни;

 • право на включення як складової частини до іншого об’єкта авторського права;

 • право на розповсюдження;

 • право на подання своїх творів до загального відома публіки;

 • право на здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом. 

12.5. У разі необхідності повідомити Адміністратору будь-яку інформацію, надання якої вимагається законодавством України, цими Правилами або іншими документами, Користувач може звернутись за адресою електронної пошти: info@uareforms.org. Крім випадків, коли це передбачено відповідним законодавством, Адміністратор може, але не зобов'язаний відповідати на такі електронні повідомлення.


Відвідувач Сайту

13. Відвідувачем Сайту може бути будь-яка особа, яка переходить за посиланням: uareforms.org 

13.1. В межах функціоналу Сайту, Відвідувач має право:

 • використовувати публічно доступні дані, отримані з Сайту для власних цілей, але з явним посиланням на джерело;

 • без будь-якої додаткової авторизації та плати отримати доступ до загальнодоступної частини Сайту;

 • повідомити Адміністратора про дефекти у роботі Сайту;

 • у випадку запровадження Адміністратором сайту додаткового функціоналу, мати доступ до нових можливостей сайту на умовах, визначених Адміністратором

13.2. Відвідувач не має права доступу до Адміністративної частини модулю.


Авторизований користувач Сайту

14. Авторизований користувач має доступ до загальнодоступної частини сайту, а також до інформації та розділів, що відкриваються після авторизації.

15. Авторизований користувач має особистий кабінет. Вхід до особистого кабінету відбувається через логін та пароль. 

16. Доступ до особистого кабінету надає Авторизованому користувачеві наступні можливості:

 • аналізувати самостійно введену інформацію та інформацію, отриману із зовнішніх джерел а також від інших користувачі платформи;

 • вносити персональну інформацію, а також іншу інформацію.

16.1. Авторизований користувач має право:

 • безкоштовного доступу до загальнодоступної частини Сайту;

 • створити особистий кабінет;

 • створити запит на реєстрацію організації;

 • стежити за достовірністю даних, зазначених на сайті.

16.2. Авторизований користувач не має права:

 • знищувати дані на Сайті;

 • змінювати функціонал сайту, або будь-яким іншим чином перешкоджати роботі Сайту;

 • передавати логін та пароль третім особам без попереднього письмового погодження з Адміністратором.


Редактор Сайту

157. Редактор має право доступу та редагування матеріалів розділів Сайту . 

17.1. Редактор зобов’язаний:

 • контролювати та редагувати інформацію, що знаходиться у базі даних;

 • за погодженням із Адміністратором публікувати та редагувати матеріали розділів Сайту;

 • виконувати інші дії, що стосуються управління сайтом за погодженням із Адміністратором.

17.2. Редактор не має права:

 • розповсюджувати інформацію, наявну у базах даних, якщо інше не було погоджене з Адміністратором;

 • без погодження із Адміністратором додавати новий функціонал Сайту;

 • вносити зміни до Сайту, що унеможливлюють його справне функціонування.


Відповідальність

18. Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністратор не контролює інші сайти мережі Інтернет, доступ до яких отриманий через сайт, Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності за доступність до таких сайтів і їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих сайтів.

19. Адміністратор не несе відповідальності за відповідність мети Сайта меті Користувачів.

20. АДМІНІСТРАТОР НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБОЇ У РОБОТІ САЙТУ, ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ ОТРИМАНИХ З СИСТЕМ-КОНЦЕНТРАТОРІВ, НЕДОСТАТНЮ ШВИДКІСТЬ АБО ЯКІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ДАНИХ, АЛЕ ПОВИНЕН ВЖИТИ НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ПОМИЛОК.


Вирішення суперечок

21. Будь-які спори повинні вирішуватись шляхом проведення переговорів. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню компетентним судом за місцезнаходженням Адміністрації відповідно до законодавства України.