Львів – оптимізація ухвалення регуляторних актів ОМС

02.07.2021

Львівський регуляторний хаб напрацював модельну процедуру ухвалення регуляторних актів для органів місцевого самоврядування у 2018 році та проадвокатував їх у чотирьох пілотних громадах.

Мета створити модельну процедуру для ухвалення регуляторних актів органами місцевого самоврядування.

Контекст:

Існування врегульованого за сталою моделлю порядку ухвалення регуляторних актів органами місцевого самоврядування є помічним як для громадськості, так і для ОМС. Універсальні процедури ухвалення рішень збільшують їхню прозорість, забезпечують їхню відповідність встановленим вимогам закону та знижують ризик ухвалення регуляторних актів, які призводять до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, є економічно недоцільними та неефективними.

З огляду на це, Львівський регуляторний хаб напрацював модельну процедуру ухвалення регуляторних актів для органів місцевого самоврядування у 2018 році та проадвокатував їх у чотирьох пілотних громадах. Сьогодні «Порядком підготовки проєктів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад» користуються десятки громад в Україні.

Механізми реалізації:

  • Розроблення «Порядку підготовки проєктів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад».

  • Адвокація проєкту в численних громадах, адаптувавши документ згідно локальних особливостей.

Кращі практики:

  • Заохочення місцевих рад користуватися Порядком, адже його процедура полегшує процес ухвалення регуляторних актів.

  • Підвищення прозорості та передбачуваності рішень ОМС завдяки універсалізації процесу їхнього ухвалення.

  • Масштабованість документу та можливість його застосування іншими громадами.

  • Включення до Порядку вимог якісного Аналізу регуляторного впливу (АРВ) та Тесту малого підприємництва (М-Тест).

Результати:

Ухвалення адаптованого до локальних особливостей версії Порядку в десятках громад, зокрема у Львівській, Червоноградській та Винниківській міській раді, а також у Львівській обласній раді.

З того часу всі регуляторні акти в перелічених радах проходять за процедурою, яку розробив Хаб із врахуванням усіх профільних законодавчих вимог та особливостей. А отже — процедури та механізми ухвалення регуляторних актів є більш прозорими, ухвалюються більш зважені та прораховані рішення, до напрацювання рішень долучаються більше підприємців та експертів, а також посилюється ефективність виконання рішень.

Коментарі

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

  • Сподіваюсь оптимізація процедури ухвалення регуляторних актів сприятиме справжній прозорості їх прийняття.