Захист довкілля Захист довкілля

моніторинг

Моніторинг прогресу реформи на основі аналізу виконання рекомендацій галузевого аналітичного брифу до URC 2021

Розділ 1. Моніторинг виконання рекомендацій щодо пріоритетів реформи на 2020 – травень 2021 року


1. Пришвидшити запуск повноцінної роботи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля).
Виконано
Міндовкілля утворено 27 травня 2020 року. Формальні підстави, які заважали б повноцінній роботі новоствореного міністерства, відсутні.
Загрози
Міндовкілля не має достатньо інституційної спроможності відстоювати горизонтальні та секторальні реформи на рівні Уряду та Парламенту. Часто його природоохоронні ініціативи залишаються поза увагою Парламенту чи гальмуються через конкурентні економічні інтереси.
2. Розробити та ухвалити загальнодержавну програму підвищення екологічної свідомості населення.
Не виконано
Загальнодержавна програма підвищення екологічної свідомості населення не розроблена і не ухвалена. Водночас частково питання підвищення екологічної свідомості порушені в ухваленій Національній стратегії у сфері прав людини. Завдання Стратегії включають підвищення рівня поінформованості населення про екологічні права, механізми їх реалізації та захисту.
 
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки також передбачає забезпечення розвитку екологічної освіти, просвітницької діяльності з метою формування культури споживання та поваги до навколишнього природного середовища, підвищення рівня поінформованості суспільства про значення, переваги та інструменти сталого споживання та виробництва, стан і цінності біорізноманіття та заходи, які необхідно здійснити для його збереження.
Загрози
Низький екологічний пріоритет політики Уряду є причиною того, що з бюджету не виділяються кошти на реалізацію інформаційних кампаній з підвищення екологічної свідомості громадян України, відсутності об’єднання зусиль Міндовкілля, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України для спільної роботи у сфері екопросвіти.
3. Ухвалити закон про порядок здійснення екологічного контролю та підзаконні акти на його виконання.
Частково виконано
19 лютого 2020 року у Верховній Раді України (далі – ВРУ) зареєстровано проєкт Закону України «Про державний екологічний контроль» № 3091. 19 лютого 2021 року його направлено на повторне перше читання. Міндовкілля спільно з експертами з громадянського суспільства доопрацювало законопроєкт, і на сьогодні він очікує винесення до сесійної зали на повторне перше читання.
Загрози
Народні депутати, інші міністерства та бізнес висловлюють багато зауважень до посилення ролі природоохоронного екологічного органу. У ВРУ також зареєстровано альтернативний законопроєкт № 3091-1, який значно пом’якшує механізми, запропоновані в оригінальному законопроєкті.
4. Розробити та ухвалити закон про здійснення моніторингу за станом довкілля.
Не виконано

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» від 23 березня 2021 року підтверджено важливість екологічного моніторингу та передбачено створення ефективної системи державного моніторингу навколишнього природного середовища з використанням технологій дистанційного зондування Землі, контролю космічного простору, геофізичних, геоінформаційних технологій. 

З цією метою Уряду доручено: 

  • розробити та затвердити у тримісячний строк: стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року; стратегію інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу; концепцію державної цільової екологічної програми моніторингу довкілля України; порядок проведення моніторингу радону в Україні та нотифікації про радіаційні ризики; положення про регіональні центри моніторингу довкілля; 

  • внести у шестимісячний строк на розгляд ВРУ проєкт закону про державну систему моніторингу довкілля.

Загрози
Рішення РНБО хаотичне, нереалістичне, не базується на аналітиці, тому мало шансів, що його буде впроваджено.
5. Запровадити інтегрований дозвіл.
Частково виконано
29 вересня 2020 року зареєстровано урядовий проєкт Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» № 4167. Голосування за взяття законопроєкту за основу двічі провалено в Парламенті. На сьогодні він очікує на друге повторне перше читання.
Загрози
Бізнес чинить суттєвий опір запровадженню дієвої системи запобігання, зменшення і контролю промислового забруднення. У ВРУ зареєстровано три альтернативні законопроєкти, кожен з яких суттєво пом’якшує механізми, запропоновані в оригінальному законопроєкті.
6. Поширити відповідальність за екологічні правопорушення на юридичних осіб та забезпечити зіставність покарання вчиненому порушенню.
Частково виконано
Питання поширення відповідальності за екологічні правопорушення на юридичних осіб охоплені проєктом Закону України «Про державний екологічний контроль» (див. пункт 1.3).

Питання підвищення рівнів покарання за порушення природоохоронного законодавства охоплені схваленою Концепцією проєктів Законів України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» та «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» про забезпечення невідворотності відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища
Загрози
Міндовкілля не вбачає необхідності у запровадженні кримінальної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства для юридичних осіб. Без цієї новели всі ініціативи міністерства є видимістю реформи.
7. Ухвалити проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині доступу до екологічної інформації та участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля».
Не виконано
Така законодавча ініціатива передбачена Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом. Хоча законопроєкт у 2020 році передано Комітету ВРУ з екологічної політики та природокористування, він досі не зареєстрований у Парламенті.
8. Ухвалити пакет законів у сфері поводження з відходами («Про управління відходами», «Про батарейки, батареї та акумулятори», «Про відходи електричного та електронного обладнання», «Про упаковку та відходи упаковки» тощо).
Не виконано
21 липня 2020 року проєкт Закону України «Про управління відходами» ухвалено в першому читанні. Розгляд похідних законопроєктів – про батареї і акумулятори, про відходи електричного та електронного обладнання та інших відкладено до ухвалення рамкового закону про управління відходами.

16 січня 2021 року при Міндовкіллі створено робочу групу «Про упаковку та відходи упаковки». 1 червня 2021 року ВРУ ухвалила Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».
Загрози
Розгляд рамкового законопроєкту про управління відходами суттєво затягується та ускладнюється через опір бізнесу, якому реформа не вигідна. Обсяг поправок, поданих до другого читання, фактично заблокував подальше просування рамкового й похідних законопроєктів у сфері управління відходами.
9. Зберегти вимоги проведення оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) перед укладенням угод про розподіл продукції та перед видачею (продовженням, переоформленням, внесенням змін) спеціального дозволу на користування надрами.
Не виконано
Жодного законопроєкту, який би повертав (встановлював) вимогу проведення ОВД перед укладенням угод про розподіл продукції, у Парламенті не зареєстровано. Проєкт Кодексу про надра, оприлюднений для громадського обговорення в грудні 2020 року, також не передбачає проведення ОВД до укладення угод про розподіл продукції, лише перед видачою спеціального дозволу на користування надрами.
Загрози
Державна служба геології і надр України (неофіційно) та надрокористувачі (відкрито) заперечують необхідність і можливість проведення ОВД перед укладенням угод про розподіл продукції та перед видачею спеціального дозволу на користування надрами. Надрокористувачі беруть активну роль у законодавчому процесі і через відповідні асоціації, і через окремих лобістів.
10. Ухвалити закони про ідентифікацію та реєстрацію тварин, захист диких та домашніх тварин від жорстокого поводження, заборону експлуатації диких тварин у цирках та інших видовищних заходах.
Частково виконано
20 квітня 2021 року у ВРУ зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони використання тварин у цирку та інших незаконних видовищних заходах із залученням тварин» № 5406. 21 квітня 2021 року у ВРУ зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності» № 5409. Законопроєкти не виносилися до сесійної зали.
11. Розробити та затвердити стратегію розвитку лісового господарства, яка передбачатиме підтримку та збереження природоохоронних, соціальних та економічних цінностей лісів України в коротко- та довгостроковій перспективі.
Частково виконано
Міндовкілля розробило проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року. У листопаді 2020 року він проходив громадське обговорення. На сьогодні стратегія не затверджена. Понад те, проєкт стратегії охоплює лише 14 років (до 2035 року), що не є довгостроковою перспективою.
12. Ухвалити підзаконні акти для запровадження обліку й інвентаризації лісів та лісопосадок усіх форм власності, врахувати екосистемні послуги лісів під час ухвалення будь-яких управлінських рішень.
Частково виконано
21 квітня 2021 року постановою Уряду затверджено Порядок проведення національної інвентаризації лісів. Нормативні акти про врахування екосистемних послуг лісів під час ухвалення управлінських рішень не розроблені і не затверджені.
13. Ухвалити Закон України «Про території Смарагдової мережі» на виконання зобов’язань з імплементації природоохоронних Оселищної та Пташиної директив.
Частково виконано
4 грудня 2020 року у ВРУ зареєстровано проєкт Закону України «Про території Смарагдової мережі» № 4461. Законопроєкт очікує винесення до сесійної зали для ухвалення за основу.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Розділ 2. Основні виклики в реалізації реформи станом на зараз (час проведення моніторингу)

Незважаючи на те, що Президент України говорить про необхідність проведення системних реформ, затверджений ним перелік стратегічних документів є фрагментарним. Понад те, він як лідер партії, що складає більшість у Парламенті, не впливає на ухвалення важливих законодавчих актів, які перебувають на розгляді у ВРУ. 


Відзначимо, що ВРУ ухвалила низку законодавчих актів, які не позиціонуються як екологічні, але вони матимуть позитивний вплив на екологічну реформу загалом. Наприклад, Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».


Нечіткість законотворчої діяльності провокує величезну кількість законодавчого спаму (подання однієї і тієї ж поправки десятками народних обранців), марнування часу на формальні відповіді замість реальної законодавчої роботи.


Не налагоджена співпраця з експертним середовищем і присутній яскраво виражений елемент лобізму «великих забруднювачів», які мають ресурси для залучення фахових юристів для роботи над проєктами актів у власних інтересах, що суперечать інтересам держави та суспільства. 


Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Розділ 3. Рекомендації щодо пріоритетів реформи на 2021–2022 рр. (наступний річний період, до URC 2022)

Моніторинг виявив, що істотного прогресу у сфері захисту довкілля протягом 2020–2021 рр. не відбулося. Надані рекомендації стосовно пріоритетних дій на 2020–2021 рр. залишаються актуальними й надалі. 


Пріоритетними кроками реформи на наступний рік мають стати:


  1. Ухвалення ВРУ екологічних законопроєктів, що вже перебувають на розгляді у Парламенті. Розробка та ухвалення підзаконних нормативно-правових актів у відповідних сферах.

  2. Розробка законопроєктів, яких ще немає (загальнодержавна програма підвищення екологічної свідомості населення, законопроєкти про моніторинг, юридичну відповідальність), та їх ухвалення Парламентом.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Захист довкілля

Захист довкілля

Бриф "Захист довкілля"

Методологія моніторингу

Дата проведення моніторингу:

29.06.2021

Стан виконання рекомендацій:

Всього рекомендацій: 13
Виконано - 1 (8%)
Частково виконано - 7 (54%)
Не виконано - 5 (38%)
Загрози - 8 (62%)
Автори:
Олена Кравченко
виконавча директорка,
Екологія Право Людина
Рецензенти:
Олексій Василюк
голова правління,
Українська природоохоронна група