Децентралізація Децентралізація

моніторинг

Моніторинг прогресу реформи на основі аналізу виконання рекомендацій галузевого аналітичного брифу до URC 2021

Розділ 1. Моніторинг виконання рекомендацій щодо пріоритетів реформи на 2020 – травень 2021 року

1. Посилити інституційну спроможність органів виконавчої влади. Укомплектувати обласні та районні державні адміністрації кваліфікованими кадрами. Стабілізувати середню керівну ланку. Керівників міських державних адміністрацій визначити як державних службовців і призначати на конкурсних засадах, ґрунтуючись на процедурі ротації.
Не виконано
Плинність кадрів на посадах голів обласних державних адміністрацій (далі – ОДА) залишається високою. Призначення голів місцевих державних адміністрацій (далі – МДА) відбувається поза конкурсом. 

Проте 4 березня 2021 року Верховна Рада України (далі – ВРУ) ухвалила в першому читанні проєкт закону № 4298, який передбачає викладення Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у новій редакції. Законопроєкт передбачає перетворення голів МДА у державних службовців, які призначаються на посади за конкурсом. 

У випадку його ухвалення та підписання Президентом України з’явиться шанс поступово сформувати професійну систему підготовки та просування на посади голів МДА кадрових державних службовців, що має суттєво посилити інституційну спроможність органів виконавчої влади на регіональному рівні.
2. Упорядкувати визначення рівня заробітних плат керівників органів публічної влади, затвердити нову сітку окладів працівникам органів місцевого самоврядування.
Не виконано
Розбаланс між заробітними платами різних категорій керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування залишається надмірно високим. Частка витрат місцевих бюджетів на управління у територіальних громадах лежить у межах від 8 % до понад 60 % витрат місцевих бюджетів.
3. ВРУ – ухвалити нові редакції законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про засади адміністративно-територіального устрою» відповідно до нового адміністративно-територіального устрою та перерозподілу повноважень між органами публічної влади.
Не виконано
Нова редакція Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ухвалена в першому читанні. 

Зареєстровано проєкт Закону України «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою» від 28 січня 2021 року № 4664, який безпосередньо визначає засади адміністративно-територіального устрою, а не тільки порядок розв’язання питань адміністративно-територіального устрою. Однак законопроєкт має низку принципових недоліків, які можуть затримати його просування в Парламенті. 

Для нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обрано не зовсім правильну стратегію, зокрема на обговорення пішло багато часу, але сам законопроєкт так і не зареєстрували. У результаті вирішено внести точкові зміни до закону про місцеве самоврядування.
4. Ухвалити Закон України «Про державне стратегічне планування», який дасть змогу уникнути суперечностей у розрізі стратегічного планування, що реалізується різними міністерствами, і гармонізувати секторальне й просторове планування.
Не виконано
Законопроєкт на розгляд ВРУ не було подано.
5. Відновити реалізацію державної регіональної політики на основі стратегічного планування, а не ручного розподілу коштів, ухвалити зміни до статті 24-1 Бюджетного кодексу України до кінця 2020 року.
Загрози
Скорочення коштів у Державному фонді регіонального розвитку попри зростання розміру субвенції на соціально-економічний розвиток (депутатської), що може дискредитувати саму ідею планування регіонального розвитку та прозорого фінансування проєктів.
6. У 2020 році завершити формування системи стратегічних планувальних документів – Національної стратегії розвитку України, Державної стратегії регіонального розвитку, Генеральної схеми планування території України та регіональних стратегій розвитку. Водночас варто враховувати, що жоден план не реалізується без фінансування, як і не буде фінансування без плану.
Частково виконано
До ВРУ від Кабінету Міністрів України передано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» № 5323, який встановлює ієрархію планувальних документів – Державної стратегії регіонального розвитку, стратегій розвитку регіонів та стратегій розвитку територіальних громад. 

Ухвалено Державну стратегію регіонального розвитку на 2021–2027 рр. 

На розгляд ВРУ внесено проєкт Закону України «Про особливості стимулювання регіонального розвитку» від 10 червня 2021 року № 5649. 
7. Важливість діалогу. Жодна політика не буде успішною, якщо суспільство не розумітиме цієї політики, якщо до обговорення документів політики не залучаються різні організовані суб’єкти. Тому широкі обговорення політики з підприємцями, громадськістю, науковцями, експертами має стати буденною практикою Уряду, ВРУ та Президента.
Частково виконано
Відновлено роботу міжвідомчої координаційної комісії з регіонального розвитку, створено при Президентові України консультативно-дорадчий орган Конгрес місцевих та регіональних влад, які мають покращити взаємодію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Проте ці структури не передбачають участі в їхній роботі інших організацій громадянського суспільства, які опікуються питаннями місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Профільний парламентський комітет залучає громадські організації та окремих експертів до роботи над законодавчими актами.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Розділ 2. Основні виклики в реалізації реформи станом на зараз (час проведення моніторингу)
 1. Відмова від виборності старост разом з партизацією рад територіальних громад призвела до скорочення кількості старост та їх призначення на основі партійних квот, а не волі жителів населених пунктів, які ввійшли до складу нових великих громад. По суті тисячі населених пунктів тепер позбавлені представництва в раді територіальної громади і не мають обраного старости.

 2. Частина створених громад у сільських територіях надмірно великі – понад 1,5–2 тис. км2, що ускладнює управління. Це позбавляє мешканців великих територій представництва в місцевій раді та не веде до згуртованості громад.

 3. Позбавлення районних рад будь-яких повноважень і бюджетних ресурсів ускладнило отримання низки послуг у сільських територіях – громадський транспорт, органи соціальної опіки, спортивні школи, заклади охорони здоров’я вторинного рівня. Водночас на законодавчому рівні не закріплено обов’язковість виділення міжбюджетних трансфертів між громадами для утримання таких закладів.

 4. Значна кількість нових районів створена не відповідно до методології, а ґрунтуючись на політичних мотивах, що згодом ускладнить координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади з боку РДА та знизить їхню інституційну спроможність.

 5. Скорочення коштів у Державному фонді регіонального розвитку попри зростання розмірів субвенції на соціально-економічний розвиток (депутатської) веде до дискредитації самої ідеї планування регіонального розвитку та прозорого фінансування проєктів.

 6. Поява різних ініціатив, які позапланово змінюють розподіл бюджетних коштів, а також не передбачені планувальними документами.

 7. Відсутність підзаконних актів щодо змісту планів територій громад ускладнює створення єдиної інтегрованої системи планувальної документації й унеможливлює контроль за якістю таких документів.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Розділ 3. Рекомендації щодо пріоритетів для реформи на 2021–2022 рр. (наступний річний період, до URC 2022)
 1. Завершити формування законодавства у сфері адміністративно-територіального устрою.

 2. Розв’язати проблему представництва в органах місцевого самоврядування територіальних громад жителів периферійних сільських населених пунктів через запровадження виборності старост, статус яких може бути різним залежно від розміру населеного пункту.

 3. Завершити формування законодавства для планування, реалізації, фінансування та моніторингу регіонального розвитку.

 4. Розв’язати питання реалізації повноважень, які не виконуються територіальними громадами через об’єктивні причини, районними радами відповідно до принципу субсидіарності.

 5. Переглянути виборчу систему для виборів обласних, районних, сільських, селищних, міських рад, щоб забезпечити справедливе представництво територіальних громад, жителів периферійних територій у відповідних радах.

 6. Законодавчо сформувати систему адміністративного нагляду за законною діяльністю органів місцевого самоврядування.

 7. Ухвалити закон про особливості здійснення самоврядування, виконавчої влади та адмінтерустрою у Києві.

 8. Унормувати порядок визначення вартості виконання делегованих повноважень та, відповідно, розрахунку ресурсів на їх виконання.

Коментарі мають можливість залишати авторизовані користувачі

Децентралізація

Децентралізація

Бриф "Децентралізація"

Методологія моніторингу

Дата проведення моніторингу:

29.06.2021

Стан виконання рекомендацій:

Всього рекомендацій: 7
Виконано - 0 (0%)
Частково виконано - 2 (29%)
Не виконано - 5 (71%)
Загрози - 1 (14%)
Автори:
Анатолій Ткачук
Директор з питань науки та розвитку,
Інститут громадянського суспільства
Юрій Ганущак
експерт з питань децентралізації