Description of activity

Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office) – незалежний експертно-аналітичний центр, який фінансується міжнародними донорами, у тому числі Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business. Ми націлені на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України, стимулювання розвитку підприємництва та налогодження публічного діалогу між бізнесом та владою. Основні сектори, в яких здійснюємо діяльность: будівництво ІТ та телекомунікаціії енергетика сільське господарство транспорт та інфраструктура ринковий контроль та нагляд. Напрямки діяльності: перегляд регуляторного поля та його очищення від неактуальних та незаконних актів; підвищення інвестиційної привабливості України в рейтингу Doing Business; впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності інспекційних органів; допомога у започаткуванні бізнесу; сприяння виконанню євроінтеграційних зобов’язань України; аналіз політик; сприяння реформуванню державного управління Наші здобутки: скасовано близько 1000 незаконних і неактуальних актів; ухвалено більше 50 рішень на користь бізнесу; переглянуто більше 40 ринків та підготовлено аналітичні дослідження у форматі «зелених книг»; запущено платформу ефективного регулювання PRO, яка містить покрокові інструкції, як відкрити бізнес та пройти найбільш популярні дозвільні процедури (sbc.regulation.gov.ua). запущено Пілотний модуль планування заходів державного нагляду та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (inspections.gov.ua)

Moderators of the organization's page