Про всеукраїнський референдум Про всеукраїнський референдум

Перший законопроект у сфері народовладдя та прямої демократії

Пропонований для обговорення документ є першим законопроектом у сфері народовладдя та прямої демократії, підготовленим парламентською робочою групою, створеною розпорядженням Голови Верховної Ради України №2 від 13 січня 2020 року.


Резюме законопроекту - у презентації 


Повний текст - за посиланням 


Документ складається з 4 розділів та 131 статті. Він може стати вагомим кроком у розвитку електронної демократії.


Згідно статті 1 -  Всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування в порядку, встановленому Конституцією України та цим Законом.


Згідно статті 3 - Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про: 

1) затвердження змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 

2) вирішення питання загальнодержавного значення; 

3) затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, що передбачає зміну території України; 4) втрату чинності закону України або окремих його положень. 

2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: 

1) що суперечать положенням Конституції України, Загальної декларації прав людини, можуть призвести до порушення зобов’язань України, визначених за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; 

3) щодо податків, бюджету, амністії; 

4) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

3. На всеукраїнський референдум може виноситися одночасно не більше трьох питань. 


Згідно Статті 4 - 1. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом. 

2. Рішення, ухвалене на всеукраїнському референдумі, може бути змінене виключно шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.


Стаття 6. ...Виборець реалізує своє право голосу шляхом подачі бюлетеня на паперовому носії або шляхом електронного голосування в порядку, визначеному законом. 


Вже відбулася серія публічних консультацій шляхом он-лайн зустрічей обговорень:


Запрошуємо до експертної, громадської дискусії. Прохання у коментарях нижче вказувати № 

статті/ей, щодо яких висловлюєте зауваження/пропозиції. Розробники законопроекту їх врахують або відкоментують.  


0 коментарів

Коментарі мають можливість залишати аутентифіцировані користувачі

Автори:
Юлія Кириченко
членкиня правління,
Центр політико-правових реформ
Ольга Айвазовська
голова правління,
Опора
Сергій Лобойко
голова,
Центр розвитку інновацій
Тарас Шевченко
директор,
Центр демократії та верховенства права
Підтримка Організацій:
Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ Центр політико-правових реформ Опора Центр розвитку інновацій Центр демократії та верховенства права
Підтримайте реформу від вашої організації